Obvestilo o uporabi videonadzornega sistema

OBVESTILO O UPORABI VIDEONADZORNEGA SISTEMA PO ZVOP-2 št. 1-2021 z dne 06.09.2021

 1. Naziv in naslov upravljavca: LINEA SNELLA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: info@lineasnella.si; spletna stran: www.lineasnella.si

Objekt, kjer se izvaja videonadzor:  RECEPCIJA CENTRA PO POSAMEZNIH POSLOVNIH ENOTAH

(PE Bežigrad Kamniška 41; PE Novo mesto, Foersterjeva 10; PE Celje Smrekarjeva 1; PE Maribor Aškerčeva 7; PE Koper Sermin 70; PE Kranj Koroška c. 2)

Pooblaščena oseba: BARBARA HUMAR, direktorica

Odgovorna oseba za zbirko videoposnetkov: BARBARA HUMAR

Na recepciji podjetja Linea Snella d.o.o. poteka videonadzor v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Namen videonadzora je zagotoviti varnost naših zaposlenih, obiskovalcev,  premoženja podjetja ter varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Videonadzor je izveden s pomočjo videonadzorne kamere, nameščene na recepciji. Slike, posnete s kamero, bodo obdelane in shranjene v skladu z zakonskimi zahtevami ter bodo dostopne samo pooblaščenim osebam, ki so odgovorne za varovanje podatkov. Kamera beleži aktivnosti na recepciji, vključno z vstopom in izstopom obiskovalcev ter delovanjem zaposlenih.

SEZNAM KAMER  PO POSLOVNIH ENOTAH                                                                                                                                                             

OZNAKA KAMERE VRSTA KAMERE  PODROČJE SNEMANJA   KAMERE
KAM 1 – Center Bežigrad Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 2 – Uprava Bežigrad Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 3 – Center Koper Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 4 – Center Novo mesto Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 5 – Center Kranj Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 6 – Center Maribor Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 7 – Center Celje Digitalna Glavni vhod – recepcija

 

Linea Snella d.o.o.
Barbara Humar, direktorica

2. Naziv in naslov upravljavca: METAMORFOZA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: teja.krasovec@lineasnella.si; spletna stran: www.lineasnella.si

Objekt, kjer se izvaja videonadzor:  LINEA SNELLA VELENJE, PE Cesta talcev 21, 3320 Velenje

Pooblaščena oseba: TEJA KRAŠOVEC, direktorica

Odgovorna oseba za zbirko videoposnetkov: TEJA KRAŠOVEC

Na recepciji centra Linea Snella Velenje poteka videonadzor v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Namen videonadzora je zagotoviti varnost naših zaposlenih, obiskovalcev in premoženja podjetja. Videonadzor je izveden s pomočjo videonadzorne kamere, nameščene na recepciji. Slike, posnete s kamero, bodo obdelane in shranjene v skladu z zakonskimi zahtevami ter bodo dostopne samo pooblaščenim osebam, ki so odgovorne za varovanje podatkov. Kamera beleži aktivnosti na recepciji, vključno z vstopom in izstopom obiskovalcev ter delovanjem zaposlenih.

SEZNAM KAMER  PO POSLOVNIH ENOTAH                                                                                                                                                                  

OZNAKA KAMERE VRSTA KAMERE  PODROČJE SNEMANJA   KAMERE
KAM 1 – Center Velenje Digitalna Glavni vhod – recepcija


Metamorfoza d.o.o.
Teja Krašovec, direktorica

 

Vabljeni na brezplačen, neobvezujoč posvet!
Kontaktirajte nas in se dogovorite za termin BREZPLAČNEGA Linea Snella svetovanja.
Skupaj bomo dosegli vaše cilje!!