Obvestilo o uporabi videonadzornega sistema

  1. OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo zunanjim osebam glede izvajanja videonadzora v prostorih podjetja Linea Snella d.o.o.

Naziv in naslov upravljavca: LINEA SNELLA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: info@lineasnella.si; spletna stran: www.lineasnella.si

Objekt, kjer se izvaja videonadzor:  RECEPCIJA CENTRA PO POSAMEZNIH POSLOVNIH ENOTAH

(PE Bežigrad Kamniška 41; PE Novo mesto, Foersterjeva 10; PE Celje Smrekarjeva 1; PE Maribor Aškerčeva 7; PE Koper Sermin 70; PE Kranj Koroška c. 2)

Pooblaščena oseba: BARBARA HUMAR, direktorica

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: BARBARA HUMAR, direktorica

Namen izvajanja videonadzora: Na recepciji podjetja Linea Snella d.o.o. poteka videonadzor v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2 ter določbo 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2). Namen je zagotoviti varnost naših zaposlenih, obiskovalcev in premoženja podjetja. Videonadzor je izveden s pomočjo videonadzorne kamere, nameščene na recepciji. Slike, posnete s kamero, bodo obdelane in shranjene v skladu z zakonskimi zahtevami ter bodo dostopne samo pooblaščenim osebam, ki so odgovorne za varovanje podatkov. Kamera beleži aktivnosti na recepciji, vključno z vstopom in izstopom obiskovalcev ter delovanjem zaposlenih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2 ter določbo 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2).

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene osebe v podjetju Linea Snella d.o.o., skladno z Akti o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe videoposnetkov nadzornega sistema: Največ 60 dni.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Upravljalec lahko prenese osebne podatke, pridobljene v okviru izvajanja videonadzora drugim družbam, če in v kolikor je tak prenos nujno potreben za doseganje zgoraj omenjenih namenov, drugim osebam ali policiji, če je to zakonsko določeno ali potrebno za izvrševanje njihovih pooblastil.

Informacija glede nadaljnje obravnave: Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen, ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v primerih, ko pride do npr. poškodovanja osebe ali stvari in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

Spremljanje dogajanja v živo: Video nadzorni sistem se lahko izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo. Zvočna intervencija za čas videonadzornega sistema se ne izvaja. Posnetki se hranijo največ 60 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • informacij in dostopa do osebnih podatkov,
  • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti (kopija posnetka), ugovora
  • pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko pošljete na naslov: LINEA SNELLA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: info@lineasnella.si; ga. Barbara Humar.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov: Osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Vsak posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

SEZNAM KAMER  PO POSLOVNIH ENOTAH                                                                                                                                                                                                                                              

 OZNAKA KAMERE VRSTA KAMERE  PODROČJE SNEMANJA KAMERE
KAM 1 – Center Bežigrad Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 2 – Uprava Bežigrad Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 3 – Center Koper Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 4 – Center Novo mesto Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 5 – Center Kranj Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 6 – Center Maribor Digitalna Glavni vhod – recepcija
KAM 7 – Center Celje Digitalna Glavni vhod – recepcija

 

Linea Snella d.o.o.
Barbara Humar, direktorica

2. OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo zunanjim osebam glede izvajanja videonadzora v prostorih podjetja Metamorfoza d.o.o.

Naziv in naslov upravljavca: METAMORFOZA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: teja.krasovec@lineasnella.si; spletna stran: www.lineasnella.si

Objekt, kjer se izvaja videonadzor:  METAMORFOZA D.O.O., PE Velenje, Cesta talcev 21, Velenje.

Pooblaščena oseba: TEJA KRAŠOVEC, direktorica

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: TEJA KRAŠOVEC, direktorica

Namen izvajanja videonadzora: Na recepciji podjetja Metamorfoza d.o.o. PE Velenje, poteka videonadzor v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2 ter določbo 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2). Namen je zagotoviti varnost naših zaposlenih, obiskovalcev in premoženja podjetja. Videonadzor je izveden s pomočjo videonadzorne kamere, nameščene na recepciji. Slike, posnete s kamero, bodo obdelane in shranjene v skladu z zakonskimi zahtevami ter bodo dostopne samo pooblaščenim osebam, ki so odgovorne za varovanje podatkov. Kamera beleži aktivnosti na recepciji, vključno z vstopom in izstopom obiskovalcev ter delovanjem zaposlenih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2 ter določbo 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2). 

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene osebe v podjetju Metamorofza d.o.o., skladno z Akti o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe videoposnetkov nadzornega sistema: Največ 60 dni.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Upravljalec lahko prenese osebne podatke, pridobljene v okviru izvajanja videonadzora drugim družbam, če in v kolikor je tak prenos nujno potreben za doseganje zgoraj omenjenih namenov, drugim osebam ali policiji, če je to zakonsko določeno ali potrebno za izvrševanje njihovih pooblastil.

Informacija glede nadaljnje obravnave: Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen, ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v primerih, ko pride do npr. poškodovanja osebe ali stvari in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

Spremljanje dogajanja v živo: Video nadzorni sistem se lahko izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo. Zvočna intervencija za čas videonadzornega sistema se ne izvaja. Posnetki se hranijo največ 60 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • informacij in dostopa do osebnih podatkov,
  • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti (kopija posnetka), ugovora
  • pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko pošljete na naslov: METAMORFOZA D.O.O., KAMNIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA, mail: teja.krasovec@lineasnella.si; spletna stran: www.lineasnella.si

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov: Osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Vsak posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Metamorfoza d.o.o.
Teja Krašovec, direktorica

 

Vabljeni na brezplačen, neobvezujoč posvet!
Kontaktirajte nas in se dogovorite za termin BREZPLAČNEGA Linea Snella svetovanja.
Skupaj bomo dosegli vaše cilje!!