Varovanje zasebnosti

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema družba Linea Snella d.o.o., Zaloška cesta 156, Ljubljana, naslednjo:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo družba Linea Snella opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Družba Linea Snella obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbenih storitev, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebnih podatki nanašajo. Ti osebni podatki so:  ime in priimek sklenitelja pogodbe, bivališče sklenitelja pogodbe, elektronski naslov sklenitelja pogodbe, telefonska številka sklenitelja pogodbe, datum rojstva, Emšo oz. davčna številka sklenitelja pogodbe, izdani računi, podatki o telesni višini, masi in obsegu, zdravstvenem stanju, prehrani, telesni aktivnosti in življenjskemu slogu.

Zakaj družba zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave pogodbe;
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih spremembah terminov treatmajev, potrditvi naročil ali posredovanja drugih nujnih informacij vezanih na izvajanje programa ter za obveščanje o novostih in akcijah;
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah;
  • Občutljive osebne podatke kot so telesna višina, masa, obseg in zdravstveno stanje (zdravstvene omejitve), zbiramo zaradi priprave programa in spremljanja napredka

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na e-naslov: info@lineasnella.com.

Kako me bo družba kontaktirala glede trženjskih razlogov

Družba vas bo po elektronski pošti in/ali sms/mms/potisnem sporočilu obveščala o novih produktih, prodajnih akcijah, dogodkih in podobno.

V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati, lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-naslov info@lineasnella.com.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Družba sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravice, lahko kadarkoli kontaktirate našo družbo na e-naslov info@lineasnella.com.

Ali družba razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Družba Linea Snella ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam.
Izjema so izključno tista podjetja, ki imajo iz strani Linea Snella d.o.o. priznano licenčno pravico za izvajanje programa in storitev po metodi Linea Snella. Vaši osebni podatki se tako posredujejo izključno tistemu licenčnemu centru, katerega ste v oddaji obrazca za brezplačni pregled označili in podali soglasje za uporabo podatkov, oz. tisti licenčni center, v katerem ste podpisali pogodbo za izvajanje programa in izjavo o varovanju osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le v primeru da tako zahteva zakonodaja.

Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo preko našega ponudnika storitev, ki je lociran v RS in kateremu vaše osebne podatke zaradi narave dela razkrijemo. Od našega ponudnika storitev zahtevamo, da zaščiti vaše osebne podatke. Naš ponudnik storitev ne sme in mu je prepovedano, da uporablja ali razkrije vaše osebne podatke iz kakršnega koli razloga, razen za delovanje sistema.

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

Družba hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno da izpolni obveznosti iz pogodbe zaradi katere se podatki obdelujejo. Osebne podatke družba hrani najdlje pet let od dneva, ko ste nam jih posredovali oz. ponovno potrdili soglasje za obdelavo, razen v primeru, da ste že prej umaknili soglasje za hrambo oziroma v primeru podatkov, ki se nanašajo na vaše zdravstveno stanje (občutljivi podatki), ki jih uničimo najkasneje po dvanajstih (12) mesecih po zaključku vašega programa oziroma po zadnjem vašem koriščenju naših storitev.

Družba lahko obdrži arhivirane osebne podatke za statistično in podobno uporabo tudi dlje, če je to potrebno zaradi poslovnih razlogov in ni z zakonom prepovedano.

Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje in iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc po poteku prej navedenega časa oz. takoj v primeru umika vašega soglasja za obdelavo.

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na info@lineasnella.com.

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo uredimo sporazumno.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začenja veljati z dne 25.05.2018

Družba lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani družbe www.lineasnella.si

Vabljeni na brezplačen, neobvezujoč posvet!
Kontaktirajte nas in se dogovorite za termin BREZPLAČNEGA Linea Snella svetovanja.
Skupaj bomo dosegli vaše cilje!!